Resurrect Pages – [Windows]

[ad_1]

Trang chết, liên kết bị hỏng, tai họa của internet. Các trang web của Powerhouse như Slashdot và Digg có thể khiến máy chủ quỳ xuống. Chúng ta làm gì khi một trang đã chết nhưng chúng ta vẫn muốn xem nó? Gọi các giáo sĩ, và thực hiện một nghi lễ phục sinh! Hoặc, tuyến đường dễ dàng hơn, sử dụng phần mở rộng này.

Đặc trưng

Tìm kiếm thông qua năm trang / bộ đệm lớn:
– Bộ nhớ cache của Google
– Lưu trữ Internet
– Trang web
– archive.is
– Du hành thời gian Memento

Tất nhiên, không phải mọi trang đều có thể nằm trong mọi bộ đệm. Khi một trang không có sẵn, bạn thường sẽ thấy trang lỗi của trang đó. Nhấn lại và thử một cái khác!
* Có thể truy cập:
o Trong menu ngữ cảnh (nhấp chuột phải) cho trang hiện tại và cho tất cả các liên kết.
o Trên thanh công cụ, chỉ cần tùy chỉnh nó để kéo nút vào.
o Với bàn phím: nhấn Ctrl-Shift-U

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247