Ren’Py – [Windows]

[ad_1]

Twine

Twine là một công cụ mã nguồn mở để kể những câu chuyện tương tác, phi tuyến tính. Bạn không cần phải viết bất kỳ mã nào để tạo một câu chuyện đơn giản với Twine, nhưng bạn có thể mở rộng câu chuyện của mình bằng các biến, logic điều kiện, hình ảnh,…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Linux

Windows

Mac

Twine icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247