Renoise – [Windows]

[ad_1]

MilkyTracker

MilkyTracker là một ứng dụng âm nhạc đa nền tảng, mã nguồn mở để tạo các tệp mô-đun .MOD và .XM. Nó cố gắng tạo lại phát lại mô-đun và trải nghiệm người dùng của chương trình DOS nổi tiếng Fasttracker II, với các chế độ phát lại đặc biệt có sẵn để c…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Linux

Windows

Mac

MilkyTracker icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247