Regshot – [Windows]

[ad_1]

WhatChanged

WhatChanged là một tiện ích hệ thống quét các tệp đã sửa đổi và các mục đăng ký. Nó rất hữu ích để kiểm tra cài đặt chương trình. Có hai bước để sử dụng WhatChanged: 1) Trước tiên, chụp ảnh nhanh để có trạng thái hiện tại của máy tính; 2) Thứ hai, c…

Miễn phí

PortableApps.com

Windows

WhatChanged icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247