RegScanner – [Windows]

[ad_1]

Regedit

Microsoft Registry Editor (regedit.exe) cho phép bạn xem, tìm kiếm và thay đổi cài đặt trong sổ đăng ký hệ thống, nơi chứa thông tin về cách máy tính của bạn chạy. Mặc dù bạn có thể sử dụng Registry Editor để kiểm tra và sửa đổi sổ đăng ký, nhưng là…

Miễn phí

Windows

Regedit icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247