RegAlyzer – [Windows]

[ad_1]

RegeditEx

RegeditEx được viết bằng Java, không sử dụng API Windows. Nó tương tự như công cụ Windows Regedit. Nhưng khác với Regedit, nó cũng có thể chạy trong các môi trường không phải Windows, như Linux. RegeditEx có thể xử lý các tổ chức đăng ký tiêu chuẩn …

Miễn phí

Linux

Windows

Mac

RegeditEx icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247