regain – [Windows]

[ad_1]

Tìm kiếm nội dung của tệp của bạn không chỉ là tên tệp.
regain là một công cụ tìm kiếm tương tự như các công cụ tìm kiếm trên web như Google, với điểm khác biệt là bạn không tìm kiếm trên web, nhưng các tệp và tài liệu của riêng bạn. Sử dụng lấy lại, bạn có thể tìm kiếm thông qua các phần dữ liệu lớn (vài gigabyte!) Trong vài giây!

Điều này có thể bằng cách sử dụng một chỉ mục tìm kiếm. lấy lại thông tin thu thập thông qua các tệp hoặc trang web của bạn, trích xuất tất cả văn bản và đặt nó vào một chỉ mục tìm kiếm thông minh. Tất cả điều này xảy ra trong nền. Vì vậy, nếu bạn muốn tìm kiếm một cái gì đó bạn nhận được kết quả ngay lập tức.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247