RefWorks – [Windows]

[ad_1]

Papers

Giấy tờ không chỉ muốn các tệp PDF của bạn, nó sẽ sẵn sàng sắp xếp tất cả các tài liệu của bạn, cho dù chúng là tài liệu từ, bảng tính, bản trình bày, áp phích, biên lai được quét và nhiều hơn nữa. Giấy tờ thậm chí có một không gian dành riêng cho c…

Thương mại

iPad

iPhone

Web

Windows

Mac

Papers icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247