Refeus – [Windows]

[ad_1]

RefWorks

RefWorks – một công cụ quản lý, viết và cộng tác nghiên cứu trực tuyến – được thiết kế để giúp các nhà nghiên cứu dễ dàng thu thập, quản lý, lưu trữ và chia sẻ tất cả các loại thông tin, cũng như tạo ra các trích dẫn và thư mục. Nếu bạn cần quản lý …

Thương mại

Web

Linux

Windows

Mac

RefWorks icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247