Red5 – [Windows]

[ad_1]

Nimble Streamer

Nimble Streamer là một phần mềm máy chủ để truyền phát nội dung đa phương tiện. ~ Nhập giao thức trực tiếp: RTMP, RTSP, SRT, MPEGTS, Icecast, HLS. ~ Đầu ra trực tiếp: HLS, MPEG-DASH, RTMP, RTSP, SRT, MPEGTS, Icecast, SLDP. ~ Bộ chuyển mã trực tiếp v…

Thương mại

Linux

Windows

Mac

Nimble Streamer icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247