Recruitee – [Windows]

[ad_1]

Breezy HR

Breezy hợp lý hóa toàn bộ quá trình tuyển dụng của bạn; cho bạn nhiều thời gian hơn để kết nối với các ứng viên bằng cách tự động hóa các nhiệm vụ như quảng cáo trên 50 bảng công việc, sàng lọc, lên lịch phỏng vấn và theo dõi. Chúng tôi bao gồm tất …

Thương mại

iPad

Android Tablet

iPhone

Android

Web

Breezy HR icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247