recordit.co – [Windows]

[ad_1]

qscreenshot

* Chụp màn hình * Chỉnh sửa nó bằng nhiều công cụ khác nhau (như vẽ bằng bút, thêm hình, chọn vùng, cắt, sao chép, dán, thêm văn bản, v.v.) * Lưu hình ảnh hoặc là * Tải hình ảnh lên các trang web lưu trữ trực tuyến khác nhau

Mã nguồn mở

Miễn phí

Linux

Windows

Mac

qscreenshot icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247