RealWorld Paint – [Windows]

[ad_1]

PhoXo

PhoXo là ứng dụng chỉnh sửa ảnh nhỏ và miễn phí. Nó nhỏ, nhanh, dễ sử dụng, có thể được coi là một PhotoShop nhỏ. Các tính năng của nó bao gồm các lớp, hoàn tác, hơn 50 hiệu ứng đặc biệt, xử lý hàng loạt và nhiều công cụ hữu ích và mạnh mẽ để chọn, …

Mã nguồn mở

Miễn phí

Windows

PhoXo icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247