Rake – [Windows]

[ad_1]

Gradle

Gradle được xây dựng tự động hóa phát triển. Gradle có thể tự động hóa việc xây dựng, thử nghiệm, xuất bản, triển khai và nhiều gói phần mềm hoặc các loại dự án khác như trang web tĩnh được tạo, tài liệu được tạo hoặc thực sự là bất cứ điều gì khác.…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Linux

Windows

Mac

Gradle icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247