Rainlendar – [Windows]

[ad_1]

Kontact – KOrganizer

Nó cung cấp quản lý các sự kiện và nhiệm vụ, thông báo cảnh báo, xuất web, xử lý dữ liệu trong suốt mạng, lập lịch nhóm, nhập và xuất các tệp lịch và hơn thế nữa. Nó có thể hoạt động cùng với nhiều dịch vụ lịch, bao gồm NextCloud, Kolab, Lịch Google…

Mã nguồn mở

Miễn phí

KDE

Linux

Kontact - KOrganizer icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247