Radarr – [Windows]

[ad_1]

Ombi

Ombi là một hệ thống yêu cầu phương tiện tự phục vụ để người dùng của bạn tìm kiếm và tìm nội dung họ muốn, sau đó thêm nó vào thư viện của bạn. Nó kết nối với các trình quản lý phương tiện khác của bạn và sẽ xử lý toàn bộ vòng đời tìm kiếm, tải xuố…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Self-Hosted

iPhone

Android

Linux

Windows

Ombi icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247