quickMockup – [Windows]

[ad_1]

QuickMockup là một công cụ đơn giản để tạo ra các mockup đơn giản của giao diện và trang web. Nó dựa trên HTML và được tăng cường javascript.

SỬ DỤNG
Công cụ này có nghĩa là cho phép nhanh chóng tạo ra các mô hình giao diện để truyền đạt ý tưởng.

Nó không có nghĩa là cho các mockup hoàn hảo pixel cũng như cho các mockup giao diện phức tạp liên quan đến một số màn hình và vô số các yếu tố.

Nhóm mục tiêu bây giờ là các nhà thiết kế tương tác / giao diện hoặc các nhà phát triển nhận biết thiết kế tham gia vào các dự án nguồn mở và cần truyền đạt ý tưởng của họ. Một mockup có giá trị một ngàn từ trong trường hợp này.

TIẾT KIỆM
Bạn chỉ có thể lưu trang web với chức năng lưu trình duyệt của mình (ví dụ: xem tại đây cho Firefox). Trong danh sách thả xuống trong hộp thoại lưu, bạn có thể chọn một cái gì đó như »trang web hoàn chỉnh« và »chỉ HTML«.

Nếu bạn lưu »trang web hoàn chỉnh«, bạn vẫn giữ được tính tương tác (bạn có thể nén các tệp, gửi cho ai đó và người đó có thể tiếp tục làm việc).
Nếu bạn lưu »chỉ HTML«, bạn vẫn lưu một tệp chứa mockup mà bạn có thể xem trong bất kỳ trình duyệt nào.

Bạn cũng có thể chỉ cần thực hiện một ảnh chụp màn hình (trong trường hợp đó là một bản giả vứt đi nhiều hơn) bằng cách sử dụng bất kỳ công cụ nào bạn thích.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247