Publish or Perish – [Windows]

[ad_1]

Xuất bản hoặc Perish (PoP) sử dụng các truy vấn Scopus, Crossref, Google Scholar, Microsoft Academy và Web of Science để lấy thông tin trích dẫn, sau đó được phân tích và chuyển đổi thành nhiều số liệu khác nhau (xem Phụ lục). Các kết quả có sẵn trên màn hình và cũng có thể được sao chép vào bảng tạm (để dán vào các ứng dụng khác) hoặc lưu vào nhiều định dạng đầu ra (để tham khảo trong tương lai hoặc phân tích thêm).

Số liệu:
– Tổng số giấy tờ và tổng số trích dẫn
– Trích dẫn trung bình trên mỗi tờ giấy, trích dẫn trên mỗi tác giả, giấy tờ cho mỗi tác giả và trích dẫn mỗi năm
– Chỉ số h của Hirsch và các thông số liên quan
– Chỉ số g của Egghe
– Chỉ số h đương đại
– Ba biến thể của các chỉ số h riêng lẻ
– Mức tăng trung bình hàng năm trong chỉ số h cá nhân
– Tỷ lệ trích dẫn theo tuổi
– Phân tích số lượng tác giả trên mỗi bài báo.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247