psutil – [Windows]

[ad_1]

psutil là mô-đun cung cấp giao diện để truy xuất thông tin về tất cả các quy trình đang chạy và sử dụng hệ thống (CPU, bộ nhớ, đĩa, mạng, người dùng) theo cách di động bằng cách sử dụng Python, thực hiện nhiều chức năng được cung cấp bởi các công cụ dòng lệnh như: ps, top , df, kill, miễn phí, lsof, netstat, ifconfig, đẹp, ionice, iuler, iotop, uptime, pidof, tty, who, tasket và pmap.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247