PStart – [Windows]

[ad_1]

Wise HotKey

Wise Hotkey là trình khởi chạy cho các ứng dụng, thư mục đã cài đặt ở bất kỳ đâu trên đĩa cứng, các khu vực của Bảng điều khiển và các công cụ hệ thống khác nhau (Wordpad, Camera, Máy tính, Disk Cleaner, Notepad, Trình quản lý tác vụ, và nhiều hơn n…

Thương mại

Windows

Wise HotKey icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247