PSDETCH – [Windows]

[ad_1]

Zeplin

Zeplin là một ứng dụng cộng tác dành cho các nhà thiết kế UI và nhà phát triển frontend. Với chương trình này, bạn có thể kiểm tra thông số kỹ thuật, dễ dàng tạo tài sản, xuất đoạn mã ra khỏi thiết kế, xuất tài sản trực tiếp từ màn hình và hơn thế n…

Thương mại

Adobe Photoshop

Adobe XD

Sketch

Trello

Figma

Web

Windows

Mac

Zeplin icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247