Prometheus – [Windows]

[ad_1]

Papertrail

Quản lý nhật ký được lưu trữ cho máy chủ, ứng dụng và dịch vụ đám mây. Papertrail tổng hợp syslog, tệp nhật ký văn bản, Apache, MySQL, lưu trữ đám mây, Ruby on Rails, các sự kiện Windows, ứng dụng Tomcat, Heroku và bộ định tuyến & tường lửa.

Freemium

Web

Papertrail icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247