Project64 – [Windows]

[ad_1]

Happy Chick

Happy Chick mô phỏng hơn 18 hệ thống tất cả trong một APP, một số trình giả lập đi kèm là FAB / MAME / MAMEPLUS, PS, PSP, FC (NES), SFC (SNES), GBA, GBC, MD, NDS, DC, NGP, WS (WSC), PCE, ONS, v.v. Nhiều trò chơi sẽ được cập nhật trong tương lai … …

Miễn phí

iPad

iPhone

Android

Windows

Happy Chick icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247