Process Tamer – [Windows]

[ad_1]

cpulimit

Bộ giới hạn sử dụng CPU cho Linux – cpulimit là một chương trình đơn giản nhằm hạn chế việc sử dụng cpu của một tiến trình (tính bằng phần trăm, không tính theo thời gian cpu). Điều này rất hữu ích để kiểm soát các công việc hàng loạt, khi bạn không…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Linux

cpulimit icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247