Price&Cost – [Windows]

[ad_1]

Giá & Chi phí là một công cụ ước tính dự án và theo dõi ngân sách. Chúng tôi giúp bạn cung cấp các dự án về ngân sách và duy trì lợi nhuận.
Chúng tôi cung cấp các tính năng mạnh mẽ để hỗ trợ bạn từ ước tính ban đầu cho đến khi giao hàng thành công.
Khi doanh nghiệp của bạn phát triển, Giá & Chi phí luôn sẵn sàng giúp bạn có lãi ở mọi giai đoạn.

Tìm cách hiệu quả về chi phí để phân phối – Thử nghiệm với các ước tính để xem tài chính dự án cho mọi kịch bản. So sánh và chọn một trong những tốt nhất.

Thử nghiệm các kịch bản “what-if” cho các dự án trực tiếp – Khám phá các cách có lợi hơn để phân phối các dự án bằng cách mô phỏng các kịch bản cung cấp nguồn khác nhau. Phản ứng với các yêu cầu thay đổi.

Giám sát tài chính dự án – Theo dõi các biến thể về Giá, Chi phí và Ký quỹ của dự án khi dự án tiến triển. Thực hiện điều chỉnh và giữ ngân sách dự án của bạn theo dõi.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247