PrcView – [Windows]

[ad_1]

Xfce Task Manager

Dễ dàng sử dụng ứng dụng để theo dõi và kiểm soát các quá trình đang chạy. – Hỗ trợ cho Linux, OpenBSD, NetBSD, FreeBSD và OpenSolaris. – Theo dõi việc sử dụng CPU và bộ nhớ. – Cột xem cây có thể được sắp xếp lại. – Xem các quá trình như một cái cây…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Linux

Xfce Task Manager icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247