Portable QR-Code Generator – [Windows]

[ad_1]

‘Trình tạo mã QR di động’ là một chương trình Java miễn phí, tạo Mã QR từ thông tin xác thực về mạng WLAN, địa chỉ email, URL, tọa độ địa lý hoặc bất kỳ loại văn bản miễn phí nào.

Mã QR có thể được in, lưu dưới dạng BMP, GIF hoặc PNG hoặc sao chép vào clipboard để sử dụng trong các ứng dụng khác.

Chạy trình tạo yêu cầu Môi trường chạy thi hành Java (JRE) 6 hoặc mới hơn. Trong hầu hết các trường hợp, chương trình có thể được bắt đầu chỉ bằng cách nhấp đúp vào kho lưu trữ JAR của nó. Không cần cài đặt, kho lưu trữ có thể nằm trong bất kỳ thư mục nào.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247