Polar – [Windows]

[ad_1]

Polar là một ứng dụng máy tính để bàn mạnh mẽ để quản lý tất cả nội dung web, sách và ghi chú của bạn. Polar giữ tất cả nội dung của bạn ở một nơi, hỗ trợ gắn thẻ, chú thích, tô sáng và theo dõi tiến trình đọc của bạn.

POLAR cho phép bạn giữ tất cả tài liệu, chú thích và thẻ ghi chú của bạn ở một nơi. Không bao giờ mất theo dõi những gì bạn đang đọc lại. Chú thích tài liệu trực tiếp trong khi đọc chúng và đồng bộ hóa với các hệ thống lặp lại khoảng cách như Anki để bạn không bao giờ quên một sự thật quan trọng nữa.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247