Pluckeye – [Windows]

[ad_1]

Pluckeye là một bộ lọc được thiết kế dành cho những người nghiện phim khiêu dâm.

Khi Pluckeye được cài đặt lần đầu tiên, tất cả hình ảnh trên Internet đều bị chặn.

Sau đó, người dùng thường đưa vào danh sách trắng các trang web mà hình ảnh được phép và đặt thời gian chờ ngăn người dùng thêm quy tắc mới và truy cập hình ảnh bổ sung trước khi hết thời gian chờ.

Pluckeye hỗ trợ truy cập theo lịch trình, trách nhiệm giải trình và một vài tính năng khác.

Nó chủ yếu dành cho người hy vọng thoát khỏi nội dung khiêu dâm, nhưng nó cũng được sử dụng bởi những người chỉ muốn giới hạn quyền truy cập của họ vào các trang web như gmail hoặc facebook và để tránh clickbait.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247