Playscii – [Windows]

[ad_1]

Charaster

Charaster là một trình soạn thảo dựa trên trình duyệt cho nghệ thuật và nghệ thuật ASCII. Nó cung cấp một bộ công cụ chỉnh sửa kiểu raster mạnh mẽ như Line, Hình chữ nhật và công cụ vẽ tự do; tất cả cấu hình bằng cách chỉ định ký tự, màu sắc và kiểu…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Self-Hosted

Web

Charaster icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247