PixPlant – [Windows]

[ad_1]

Filter Forge

Nhìn bề ngoài, Filter Forge chỉ là một plugin Photoshop, một gói các bộ lọc tạo kết cấu, tạo hiệu ứng hình ảnh, nâng cao hình ảnh, xử lý hình ảnh. Tuy nhiên, có 3 điều khiến Filter Forge trở nên độc đáo: 1. Bạn có thể tạo các bộ lọc của riêng bạn. F…

Thương mại

Adobe Photoshop

Windows

Mac

Filter Forge icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247