Pixelitor – [Windows]

[ad_1]

Apache OpenOffice Draw

Vẽ, một phần của Bộ phần mềm Apache OpenOffice , là một trình soạn thảo đồ họa cung cấp cho bạn các công cụ để giao tiếp với hình ảnh và sơ đồ. Với kích thước trang tối đa 300cm x 300cm, Draw là công cụ mạnh mẽ cho áp phích, biểu đồ, biểu đồ, v.v.

Mã nguồn mở

Miễn phí

Linux

Windows

Mac

Apache OpenOffice Draw icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247