Pinegrow Web Editor – [Windows]

[ad_1]

HTML-Kit

HTML Kit là một trình soạn thảo miễn phí đầy đủ tính năng cho HTML, XHTML, XML, CSS, JavaScript, PHP và các tệp văn bản khác. Hơn 400 plugin có sẵn cho nó, bao gồm cả HTML Tidy để tạo các trang web tuân thủ tiêu chuẩn. HTML-Kit đã nhận được 95% ngón…

Thương mại

Windows

HTML-Kit icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247