Pico CMS – [Windows]

[ad_1]

Sphido

Sphido là một CMS tên tập tin phẳng nhanh được viết bằng PHP. Hỗ trợ nội dung Markdown, HTML, PHTML. Hoàn toàn tùy biến với các mẫu Latte. Các tính năng bao gồm: – Cấu hình và cấu trúc tập tin đơn giản. – Dễ hack, dễ thay đổi. – Sử dụng Markdown, HT…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Self-Hosted

Sphido icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247