Physion – [Windows]

[ad_1]

FisicaLab

FisicaLab (có thể được phát âm là ChemistryLab) là một ứng dụng giáo dục để giải quyết các vấn đề vật lý. Mục tiêu chính của nó là cho phép người dùng tập trung vào các khái niệm vật lý, bỏ qua các chi tiết toán học (FisicaLab chăm sóc chúng). Điều …

Mã nguồn mở

Miễn phí

Linux

Windows

Mac

FisicaLab icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247