PHP File Manager – [Windows]

[ad_1]

eXtplorer File Manager

eXtplorer là Trình quản lý tệp dựa trên PHP. Nó cho phép duyệt thư mục, chỉnh sửa, sao chép, di chuyển, xóa, tìm kiếm, tải lên và tải xuống tệp, tạo và trích xuất tài liệu lưu trữ, tạo tệp và thư mục mới, thay đổi quyền truy cập tệp (chmod) và nhiều…

Mã nguồn mở

Miễn phí

PHP

Joomla

BSD

Web

Linux

Windows

Mac

eXtplorer File Manager icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247