PerformanceTest – [Windows]

[ad_1]

PassMark PerformanceTest điểm chuẩn tốc độ của phần cứng máy tính PC của bạn, sau đó so sánh kết quả với các máy khác. Bao gồm kiểm tra đĩa, 3D và CPU.

Nhanh chóng, dễ sử dụng, kiểm tra tốc độ PC và điểm chuẩn. PassMark PerformanceTest cho phép bạn đánh giá khách quan một PC bằng nhiều thử nghiệm tốc độ khác nhau và so sánh kết quả với các máy tính khác.

* Tìm hiểu xem PC của bạn có hoạt động tốt nhất không.
* So sánh hiệu suất của máy của bạn với các máy tương tự.
* Đo lường hiệu quả của việc thay đổi cấu hình và nâng cấp.
* Tránh trả nhiều tiền cho hiệu suất kém.
* Thực hiện các phép đo độc lập khách quan để dựa vào đó
Quyết định mua.
* Sử dụng các bài kiểm tra nâng cao để tạo các kịch bản điểm chuẩn của riêng bạn

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247