Perforce – [Windows]

[ad_1]

Veracity

Một mã nguồn mở, kiểm soát phiên bản phân tán và hệ thống theo dõi lỗi cho Windows, Mac OS X và Linux. Thực hiện một cách tiếp cận khác với thế giới DVCS với theo dõi lỗi, xây dựng theo dõi trạng thái và wiki được bao gồm cùng với mã được phiên bản.

Mã nguồn mở

Miễn phí

Linux

Windows

Mac

Veracity icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247