pdfFactory – [Windows]

[ad_1]

Dùng thử đầy đủ chức năng – MIỄN PHÍ

PDF tức thì từ bất kỳ phần mềm nào: Tạo PDF bằng hai lần nhấp.

Kết hợp nhiều tài liệu thành một PDF: Thậm chí từ nhiều nguồn.

Xem trước tức thì: Không cần phải lưu và mở trong Acrobat.

Bảo mật: Mã hóa và kiểm soát truy cập vào tệp PDF:

Ngăn in

Ngăn chặn sao chép

Ngăn chặn chỉnh sửa

Mật khẩu bảo vệ

Nhúng phông chữ: Tất cả các phông chữ gốc được hiển thị, ngay cả khi người đọc không có chúng.

Chèn và xóa trang: Xóa nội dung không mong muốn trước khi PDF được tạo.

Gửi qua email: Email PDF bằng một cú nhấp chuột. Sao chép PDF vào clipboard để dán vào email hiện có.

Dễ dàng triển khai máy chủ.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247