PDF Rider – [Windows]

[ad_1]

jPdf Tweak

jPDF Tweak là một ứng dụng GUI của Swiss Army Knife cho các tài liệu PDF: kết hợp, phân tách, xoay, sắp xếp lại (n-up, booklet), watermark, chỉnh sửa bookmark / fileinfo / pagetransition, nén, mã hóa, giải mã, ký, sửa chữa, chỉnh sửa tệp đính kèm và…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Linux

Windows

Mac

jPdf Tweak icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247