PDF Candy – [Windows]

[ad_1]

PDF Candy là bộ công cụ PDF trực tuyến gồm 24 dịch vụ để xử lý thành công các tệp PDF. Dịch vụ này miễn phí cho các hoạt động của một tệp và không yêu cầu tài khoản. Một ứng dụng máy tính để bàn cũng được cung cấp,

Phiên bản miễn phí của chương trình Windows được giới hạn ở 2 thao tác (tối đa 4 tệp mỗi tệp) và không hỗ trợ PPT trong phiên bản máy tính để bàn.

Các chức năng được hỗ trợ:
– Tách PDF, hợp nhất, nén, bảo vệ mật khẩu và mở khóa;
– Các chức năng chỉnh sửa cơ bản như xoay trang, xóa, sắp xếp lại và thủy ấn;
– Chuyển đổi sang PDF từ Word, JPG, EPUB, MOBI, FB2, PNG, TIFF, BMP, ODT, Excel và PowerPoint;
– Chuyển đổi từ PDF sang Word, JPG, BMP, TIFF và PNG.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247