PascalABC.NET – [Windows]

[ad_1]

Free Pascal

Free Pascal (còn gọi là FPK Pascal) là trình biên dịch Pascal chuyên nghiệp 32 và 64 bit. Nó có sẵn cho các bộ xử lý khác nhau: Intel x86, Amd64 / x86_64, PowerPC, PowerPC64, Sparc, ARM. Các hệ điều hành sau được hỗ trợ: Linux, FreeBSD, Haiku, Mac O…

Mã nguồn mở

Miễn phí

MorphOS

AmigaOS

Haiku

AROS

BSD

Windows Mobile

Linux

Windows

Mac

Free Pascal icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247