Pagekite – [Windows]

[ad_1]

Yaler

Yaler là một cơ sở hạ tầng chuyển tiếp đơn giản, mở và có thể mở rộng để truy cập an toàn vào các hệ thống nhúng. Yaler cho phép truy cập SSH từ xa vào các thiết bị Linux, truy cập trình duyệt đến các máy chủ Web cục bộ, điện thoại thông minh làm đi…

Mã nguồn mở

Thương mại

Linux

Windows

Mac

Yaler icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247