P4Merge – [Windows]

[ad_1]

Công cụ Perforce Merge, P4Merge, cung cấp so sánh ba chiều đồ họa và so sánh tệp cạnh nhau.

P4Merge cho phép người dùng hình dung sự khác biệt giữa các phiên bản tệp. P4Merge sử dụng mã màu để đơn giản hóa quá trình giải quyết xung đột do sự phát triển song song hoặc đồng thời.

* Sự khác biệt tập tin văn bản có thể được làm nổi bật và chỉnh sửa
* Bao gồm hoặc bỏ qua kết thúc dòng hoặc chênh lệch khoảng trắng
* Hỗ trợ các quy ước kết thúc dòng Windows (CRLF), Mac (CR) và Unix (LF)
* Chấp nhận các tham số dòng lệnh và có thể được sử dụng từ các ứng dụng không phải của Perforce
* Hiển thị số dòng khi so sánh và hợp nhất các tệp
* So sánh các định dạng tệp JPEG, GIF, TIFF, BMP và các định dạng tệp khác
* Mở rộng bằng cách sử dụng API Qt
* Lớp phủ hình ảnh hoặc hiển thị cạnh nhau
* Làm nổi bật sự khác biệt trên hình ảnh phủ

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247