opsi.org – [Windows]

[ad_1]

m23

m23 là một hệ thống quản lý và phân phối phần mềm cho các bản phân phối Debian, Ubuntu, Kubfox Linux, Xubfox, Linux Mint, hệ điều hành cơ bản, Fedora, CentOS và openSUSE. m23 có thể phân vùng và định dạng máy khách và cài đặt hệ điều hành Linux và b…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Linux

m23 icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247