Opera Mail – [Windows]

[ad_1]

MailMate

MailMate là ứng dụng email e-mail IMAP cho Mac có tính năng kiểm soát bàn phím rộng rãi, thành phần email được hỗ trợ Markdown, điều kiện tìm kiếm nâng cao và liên kết tìm kiếm chi tiết, hộp thư thông minh tiên tiến không kém, xử lý chữ ký tự động, …

Thương mại

OpenPGP

S/MIME

Mac

MailMate icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247