OpenProdoc – [Windows]

[ad_1]

OpenProdoc là một hệ thống quản lý tài liệu ECM với các đặc điểm:

* Một bản phân phối di động hoàn chỉnh chạy mà không cần cài đặt trong (Linux, Windows, Mac)
* Đa nền tảng (Java)
* Đa cơ sở dữ liệu (Derby, MySQL, Oracle, DB2, PostgreSQL, SQLServer, SQLLite, HSQLDB)
* Yêu cầu thấp đối với động cơ (có thể hoạt động mà không cần máy chủ J2EE)
* Một số cách để Xác thực (Ldap, DDBB, OS, Hệ thống riêng)
* Các cách khác nhau để lưu trữ tài liệu (FileSystem?, BLOB, ftp, Reference)
* Định nghĩa hướng đối tượng cho tài liệu và thư mục (bao gồm cả kế thừa)
* Mức độ chi tiết tốt của quản trị và quyền, cho phép ủy quyền các chức năng khác nhau.
* Đa ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha)
* Khách hàng mỏng (Web) và Dày (Xoay)

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247