openElement – [Windows]

[ad_1]

Quanta Plus

Quanta Plus là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) cho HTML, XHTML, CSS, XML, PHP và bất kỳ ngôn ngữ dựa trên XML hoặc ngôn ngữ kịch bản lệnh nào khác. Nó là một phần của KDE, một môi trường máy tính để bàn Linux, được phát hành trong gói Kdewe…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Linux

Quanta Plus icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247