Open Upload – [Windows]

[ad_1]

Open Upload là một ứng dụng PHP để tạo một máy chủ tải xuống tệp riêng tư / công khai.

Mở Tải lên đã được thiết kế để có thể mở rộng
Đây là những tính năng chính:

* Kiểm soát truy cập theo nhóm
* Mẫu hướng
* Quốc tế hóa
* Hỗ trợ cơ sở dữ liệu rộng lớn (MySQL, Postwards, Flat file)
* Nhiều phụ trợ xác thực người dùng (cơ sở dữ liệu, LDAP, AD)
* Plugin để kiểm soát giới hạn tải xuống / chức năng tải xuống / chức năng (bảo vệ mật khẩu, captcha, email, IP bị cấm, …)

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247