NxFilter – [Windows]

[ad_1]

NxFilter là phần mềm lọc web miễn phí kiểm soát hoạt động của người dùng trên Internet. Bạn có thể theo dõi việc sử dụng Internet trong mạng của mình và chặn yêu cầu của người dùng đối với các trang web với NxFilter. Nó cung cấp nhiều tính năng như tích hợp Active Directory, gán chính sách dựa trên người dùng hoặc nhóm, thời gian hạn ngạch, chính sách kép cho thời gian làm việc và thời gian rảnh, Chạy ở mọi nơi bao gồm Windows, Linux, Mac, máy chủ web nhúng và DB nhúng, GUI tích hợp, Trình cài đặt Windows, Hỗ trợ tên miền quốc tế hóa, xuất Syslog.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247